28 oktober

HJÄLP! Jordfelsbrytaren har löst ut!

Posted in Tips & Råd | No Comments

Har jordfelsbrytaren löst ut? Löser den omedelbart ut om du försöker återställa den? Gör såhär: Slå av samtliga automatsäkringar alternativt skruva ur samtliga säkringar (proppar) i gruppcentralen. Slå nu till Jordfelsbrytaren. Skruva nu i säkringarna alternativt slå till automatsäkringarna, en efter en. Löser jordfelsbrytaren ut när du slår till en specifik säkring? Då ligger felet […]