28 oktober

Egna elinstallationer? Vad gäller?

Posted in Tips & Råd | No Comments

Får en lekman utföra elinstallationer på egen hand? Det är endast enklare arbeten man får göra som lekman. se gärna Elsäkerhetsverkets sida gällande detta.

28 oktober

HJÄLP! Jordfelsbrytaren har löst ut!

Posted in Tips & Råd | No Comments

Har jordfelsbrytaren löst ut? Löser den omedelbart ut om du försöker återställa den? Gör såhär: Slå av samtliga automatsäkringar alternativt skruva ur samtliga säkringar (proppar) i gruppcentralen. Slå nu till Jordfelsbrytaren. Skruva nu i säkringarna alternativt slå till automatsäkringarna, en efter en. Löser jordfelsbrytaren ut när du slår till en specifik säkring? Då ligger felet […]