Vi utför alla tänkbara elinstallationer, stort som smått. Några exempel:

  • Nyinstallationer (t ex nyproduktion av villor)
  • Köks- och bardrumsrenovering
  • Belysningsinstallationer både inom- och utomhus
  • Installation av jordfelsbrytare
  • Installation av överspänningsskydd
  • Installationer inom lantbruket
  • Datanät (tex Datanät i kontorsmiljö och LexCom Home)
  • Butiksinstallationer och offentlig miljö
  • KNX projektering, installation och driftsättning. läs mer här.

Vi gör alla våra installationer enl Svensk Standard och håller oss kontinuerligt uppdaterade på gällande regler och normer. Vi besitter givetvis den fulla kompetensen att göra ledningsdimensioneringar, belysningsberäkningar, ritningsunderlag och vi avprovar, driftsätter och protokollför elanläggningar enl gällande standard. Vi är medlem i Elinstallatörernas Intresseorganisation, EIO, vilket Du kan läsa om här.