• Vindkraft2
  • Vindkraft3
  • Vindkraft4

3-blads vindkraftverk på 45kW i Fleninge installerat under 2013. Verket har en driftsvind på 3,5m/s. Gårdsverket har en kapacitet om drygt 100 000 kWh vid en årsmedelvind på 6m/s. Leverantör WindEn.

Småproduktion av elenergi kräver godkännande av nätleverantören i alla fall. Byte av energimätare krävs. I detta fall har även en produktionsmätare installerats och producenten har elcertifikat.