Vi är medlemmar i EIO!

Elektriska Installatörsorganisationen.

eio miniatyr

Det innebär kort och gott att vi är en seriös elinstallatörsfirma!
Vi fortbildar oss kontinuerligt inom vårt yrkesområde och håller oss uppdaterade på gällande lagar och föreskrifter. Vi har ett stort branschintresse och anstränger oss för att allmänheten skall ha ett fortsatt stort förtroende för oss elinstallatörer.
Vi har en god personalpolicy där vi bl.a förbundit oss att följa installationsavtalet för våra anställda, erbjuda dem företagshälsovård etc.

    Dessutom skyddas du som konsument av ett utökat skydd genom EIO-garanti:

Omfattning
Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag. EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:
Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt att söka ersättning ur EIO:s garantifond.

mer info finns här.

Välkommen att kontakta en pålitlig elektriker!

Kontakta mig bums!