Många elanläggningar försummas! Lite konstigt med tanke på de konsekvenser det kan få. Svensk standard rekommenderar att en elanläggning i en bostad besiktigas vart 10:e år eller när bostaden byter ägare.
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter är anläggningsinnehavaren skyldig att kontinuerligt utföra kontroll av sin elanläggning. (ELSÄK-FS 2008:3) Men vem är då ”anläggningsinnehavare”? Det är den som ”har rådighet” över anläggningen, normalt den som brukar den.

Låt oss utföra en kontroll och besiktning av Din elanläggning! Du kommer att få en säkrare tillvaro…