• Taxi 1
  • Taxi 2
  • Taxi 3

Under våren 2013 totalrenoverades Taxi Helsingborgs fastighet på Berga industriområde. Harbst Elektriska Entreprenad stod för elinstallationerna i projektet. Bland annat installerades en helt ny tvättanläggning med tillhörande debiteringssystem. Många avancerade funktioner implementerades såsom närvarostyrning av belysningsinstallationen. All belysning i hela fastigheten är dessutom i LED-utförande vilket ger en låg driftskostnad samt lång livslängd med mindre underhållsarbete såsom byte av ljuskällor som följd. Endast parkeringsbelysningen är utförd med metallhalogen ljuskällor, men dessa har samma verkningsgrad som LED.

Vidare installerades dagsljuskompensering i de delar av lokalerna med stort dagsljusinsläpp. Detta innebär att en ljusreglering känner av och dimmar ner belysningen i relation till hur mycket dagsljus som kommer in. Dagtid i tvätthallen behöver inte belysningen tända över huvud taget då takfönster släpper in så pass mycket naturligt ljus att belysningskraven uppfylls utan artificiellt ljus. Detta ger givetvis en betydande ekonomisk besparing i form av minskad energiförbrukning.