ROT-avdrag eller ”Husarbete” är en möjlighet för Dig som kund att spara en rejäl slant. För vilka arbeten kan man då beviljas skattereduktion? Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad är sådana arbeten, Tänk på att det skall vara i eller i nära anslutning till en bostad Du äger och bor i, men också fritidshus och kolonistugor omfattas. Även arbeten som utförs i en bostad Du äger men som Dina föräldrar bor i ger rätt till ROT-avdrag.

Inget ROT-avdrag beviljas för nybyggnation av småhus eller för arbeten i ett hus som är yngre än fem år.

Det är vi som utförare av arbetet som ansöker om ROT-avdrag för Din räkning direkt hos Skatteverket. Du behöver således inte ligga ute med pengarna. Du kan själv beställa ett preliminärt intyg på hur mycket ROT-avdrag du har rätt till direkt via Skatteverkets e-tjänst eller beställa ett via skatteupplysningen 0771-567 567 och få det hemskickat.

Läs mer på Skatteverkets hemsida gällande ROT-arbete