HJÄLP! Jordfelsbrytaren har löst ut!

Posted on Okt 28, 2013 in Tips & Råd | No Comments

Har jordfelsbrytaren löst ut? Löser den omedelbart ut om du försöker återställa den? Gör såhär:

  • Slå av samtliga automatsäkringar alternativt skruva ur samtliga säkringar (proppar) i gruppcentralen. Slå nu till Jordfelsbrytaren.
  • Skruva nu i säkringarna alternativt slå till automatsäkringarna, en efter en. Löser jordfelsbrytaren ut när du slår till en specifik säkring? Då ligger felet i den gruppen. Slå av den gruppen igen och återställ jordfelsbrytaren.
  • Slå till resten av säkringarna utom den där felet ligger. Kontrollera i gruppschemat (säkringsförteckningen) vad den felbehäftade gruppen avser (t.ex ”belysning och uttag i kök”).
  • Dra nu ur samtliga apparater anslutna i vägguttag i den gruppen och prova åter att slå till säkringen. Fungerar det nu? Sätt då i apparaterna i vägguttagen igen. Löser jordfelsbrytaren ut när du ansluter en viss apparat? Då har du hittat felkällan. Grattis!

En vanlig felkälla är att man vattnat blommor och det runnit in vatten i ett vägguttag i samband med detta.

Läs gärna mer om jordfelsbrytaren i Elsäkerhetsverkets broschyr om jordfelsbrytare.

Leave a Reply